Etusivu     Palvelut     Yritys     Yhteystiedot     Rekrytointi

   Asiakaskohtaiset
   ratkaisut

Toimitamme asiakkaan tarpeen mukaisen ratkaisun, joka määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Laajuus määräytyy projektikohtaisesti ja laajimmillaan se voi olla kokonaisuus vaatimusten määrittelystä ratkaisun toimitukseen ja ylläpitoon saakka.

JAS-Soft Oy on luotettava yhteistyökumppani tilanteissa, joissa vaaditaan asiakkaan toimialan erityisosaamista, moderneja teknologiaratkaisuja, kokenutta projektiosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Toimittamamme ratkaisut ovat intuitiivisia ja tehokkaita käyttää, ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja niiden jatkokehittäminen on vaivatonta.

Hankkeiden toteutukseen käyttämämme menetelmät ovat tehokkaita ja systemaattisia. Projektityössä käytämme prosessiorientoitunutta lähestymistapaa, jolloin ratkaisu voidaan kuvata yhteistyössä käyttäjien kanssa siten, että kaikki osapuolet ymmärtävät toteutettavan ratkaisun piirteet.

Käytämme sovelluskehitykseen mm. CA Plex -sovelluskehitintä, jonka valmiit toimintokomponentit nopeuttavat ohjelmistokehitystä ja tuottavat virheetöntä ohjelmakoodia. Toteuttamiemme ratkaisuiden teknologialustoina voivat olla Microsoft Windows/.NET, Java/J2EE (myös Java-palvelin) ja IBM i (aiemmin i5, iSeries ja AS/400).

 

   IT-palvelu

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön asiakaskohtaisten ratkaisujen toteutuksessa kertynyttä kokemustamme myös yksittäisten tehtävien osalta. Meidän projektityöhenkilöstömme on käytettävissä mm. seuraavissa tehtävissä:

  • hankkeen laajuuden kartoitus
  • projektinhallinta
  • toiminnallinen määrittely
  • tekninen suunnittelu
  • toteutus
  • testaus

Tuomme tarvittaessa asiakkaamme hankkeisiin siitä puuttuvaa osaamista tai ammattitaitoista lisätyövoimaa.

 

   Konsultointi

Konsultointipalvelumme avulla tarjoamme asiakkaillemme tietojärjestelmien tarvekartoitukseen, nyky- ja tavoitetilan kuvaamiseen ja liiketoimintaprosessien mallintamiseen liittyviä palveluja. Palvelun tuloksena saatavat selvitykset ja toimenpide-ehdotukset toimivat vankkana pohjana tehtäessä päätöksiä toiminnan kehittämisestä.

Osaamisemme perustuu konsulttiemme pitkäaikaiseen kokemukseen ja hyviksi koettuihin käytäntöihin. Selvitykset teemme yhteistyössä asiakkaan liiketoimintaa tuntevien henkilöiden kanssa.

 
Ota yhteyttä

Puhelin (03) 766 1760

JAS-Soft Oy 2013 ©